משרד עורכי-דין בנבנישתי מומחים בליווי וייצוג דיירים בפרויקטים מסוג תמ"א 38 חיזוק וכן בפרויקטים מסוג תמ"א 38 הריסה ובנייה. עוה"ד בנבנישתי בעלת נסיון רב שנים, מייצגת מאות בעלי דירות בלמעלה ממאה פרויקטים בישראל. הליווי המשפטי חולש על כל שלבי הפרויקט, החל משלב המו"מ, דרך גיבוש הסכם מחייב וכלה ברישום או תיקון צו הבית המשותף. לעו"ד בנבנישתי ידע וניסיון פרקטי רב בתחום ההתחדשות העירונית על כל רבדיה לרבות היבטי המס והתכנון, אשר יובילו את הפרוייקט לסיום בהצלחה.

מאמרים אחרונים בנושא: תמא 38

תמ"א 38 תיקון 3 נוסח סופי

תמ"א 38 תיקון 3 נוסח סופי

קבינט הדיור אישר סופית את תיקון 3א לתמ"א 38 ובכך שחרר את "פקק ההיתרים" אשר תקע היתרי בנייה רבים במסדרונות

המשך לקרא
דייר סרבן בפרויקט תמ"א 38 / פינוי בינוי

דייר סרבן בפרויקט תמ"א 38 / פינוי בינוי

עומדים בפני פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי ? סירוב בלתי סביר עלול לעלות לכם ביוקר. סירוב בלתי סביר בפרויקט

המשך לקרא
ערבות / בטוחות בפרויקט תמ"א 38 ו פינוי בינוי

ערבות / בטוחות בפרויקט תמ"א 38 ו פינוי בינוי

 ערבויות בפרויקט תמ"א 38 ו פינוי בינוי בפרויקטים בהם מבוצעת בנייה במסגרת התחדשות עירונית הכוללת שיפור עמידתו של מבנה קיים

המשך לקרא
הקצאת חניות בפרויקט תמ"א 38

הקצאת חניות בפרויקט תמ"א 38

סוגיית החניות בפרויקטים מסוג תמ"א 38 הינה משמעותית והרת גורל ומהווה גורם מכריע בנוגע לשאלת ההיתכנות הכלכלית בפרויקט. העלות הכספית

המשך לקרא

מה היא תוכנית תמ"א 38 ?

בשנת 2005 פרסמה מדינת ישראל תוכנית מתאר ארצית 38 ( תמ"א 38 ) ובה נקבעו הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים ומטרתה לפעול לחיזוק בניינים אשר אינם עומדים בפני רעידות אדמה בהתאם לתקן ת"י 413 המחייב. לימים, תוקנה התוכנית ונכנסו לתוקף תיקון מס' 2 ותיקון מס' 3 ( יקראו להלן:" תמ"א 38 2 ו- תמ"א 38 תיקון 3 ") אשר הרחיבו את היריעה ומרחב התכנון וזכויות הבנייה, ואפשרו את יישומה של התוכנית גם במתווה של הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תחתיו, בהתאם לתקנים המחייבים.

בתמורה לחיזוק הבניין הקיים או להריסתו ובניית בניין חדש תחתיו, מעניקה התוכנית הקלות וזכויות בנייה נוספות לבניית יחידות חדשות. פרט לחיזוק הבניין, נהנים בעלי הדירות גם משרותי בנייה נוספים כגון, שדרוג הבניין, תוספות בנייה, הוספת חדר ממ"ד, מרפסת שמש, התקנת מעלית, חידוש תשתיות, הכשרת מקומות חנייה, פיתוח ועוד, - וזאת, בתמורה למכר זכויות הבנייה ליזם הפרויקט. במקרה של הריסת המבנה ובנייתו מחדש, נהנים בעלי הדירות מדירה חדשה, חלף דירתם שנהרסה.

בפרויקט תמ"א 38 מסלול חיזוק / תמ"א 38 1 : בניית היחידות החדשות מתבצעת מעל הבנייה הקיימת (מעל קונטור הגג הקיים בבניין) ו/או בשטח הקומה המפולשת. כמו כן, ככל ומבחינה טופגרפית ניתן להקצות מקומות חנייה בגבולות החלקה אזי, אלה יוקצו בהתאם להסכמות המסחריות שיעוגנו בחוזה המחייב בין הצדדים.

בפרויקט תמ"א 38 מסלול הריסה ובנייה / תמ"א 38 2 : נהרס המבנה הקיים ונבנה בניין חדש תחתיו. הבניין החדש יכלול את הדירות החדשות של הדיירים ואת הדירות החדשות לטובת היזם, ולכל דירה בפרויקט תוקצה חנייה.

במסגרת תהליך התחדשות העירונית מתקיים ניצול נכון יותר של משאב הקרקע, שהינו משאב חיוני. - וכפועל יוצא, תורם להגדלת היצע דירות המגורים בישראל. בנוסף, ביצוע פרויקטים מסוג זה מהווה פתרון נאות להתיישנות המבנים ולתחלואיהם ומשפר את המרקם האורבני.

חשיבותו של עורך דין תמ"א 38 בקידום הפרויקט

למינוי עורך דין מומחה בפרויקטים מסוג תמא 38 חשיבות עליונה בהצלחתו של התהליך ובהגנה על זכויותיהם של בעלי הדירות, ובחירתו מהווה אבן דרך לתהליך כולו. הליווי המשפטי חולש על כל שלבי העסקה, החל מניהול המו"מ מול היזם, דרך גיבוש חוזה מוסכם בין הצדדים, וכלה בשלבי התכנון, הבנייה, סיום הפרויקט וביצוע הרישום בטאבו.

כבר בשלב המו"מ וגיבוש טיוטת הסכם מחייב בין הצדדים, יפעל עורך הדין למקסום גובה הבטוחות הנדרשות שימסרו כתנאי לתחילת עבודות הבנייה. בד בבד, ובמסגרת פרק הליווי הבנקאי, ידאג כי לא תושת כל חבות כספית על הדיירים בגין נטילת המימון ע"י היזם. בנוסף, יוודא כי המועדים הקבועים בחוזה הסופי הינם סבירים וכי לדיירים עומדת האפרשות לסיים ההתקשרות עם היזם ככל ולא פעל בשקידה ראויה במסגרת הזמנים שנקבעו. לאחר סיכום התנאים המשפטיים והמסחריים, יפעל עורך הדין להחתמת כל בעלי הזכויות בבניין. בסמוך לקבלת היתר הבנייה יפעל להחתמת הדיירים על מסמכי הליווי הבנקאי וישמש כנאמן לבטוחות במסגרת הפרויקט. החל ממועד קבלת היתר הבנייה ועד לסיומו של הפרויקט (קבלת טופס 4), ילווה עוה"ד את הדיירים בשלבי הביצוע ויפקח על תהליך רישום הבית המשותף בפנקסי הרישום. עורך דין מומחה בליווי פרויקטים מסוג תמ"א 38 יבטיח את זכויותיהם של הדיירים ויוביל את הפרויקט לכדי ביצוע, תוך מניעת מחלוקות ועיכובים. היכולת הבינאישית של עורך הדין בניהול מו"מ מול יזם הפרויקט הינה הכרחית למקסום התמורות ולמניעת "תאונות" וסכסוכים עתידיים בין הצדדים.הרוב הדרוש בפרויקט תמ"א 38

רף הסכמה בקרב דיירי הבניין בהתאם לדין קבוע בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008:

 • בתמ"א 38 במסלול חיזוק רף הסכמה הנדרש הינו שני שלישים (66%) מבעלי הדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם.
 • בתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה רף הסכמה הנדרש הינו ארבע חמישיות (80%) מבעלי הדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם.

שלבים לביצוע פרויקט תמ"א 38

להלן תובא סקירה קצרה אודות שלבי ביצוע הפרויקט :

 • מינוי עורך דין מומחה לתמ"א 38 - הצעד הראשון וההכרחי לשם קידום התהליך הינו מינוי עורך דין מטעם הדיירים. יש לחתום על כתב מינוי המפרט את השירותים המשפטיים הניתנים במסגרת הייצוג. תפקידו של עורך הדין הינו ללוות את הדיירים בכל שלבי הפרויקט והגנה על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות.
 • בחירת יזם - הצעד השני הינו בחירת יזם ע"י הדיירים. קיימת חשיבות עליונה לבחירת יזם בעל נסיון בהוצאה של פרויקטים מסוג תמ"א 38 אל הפועל.
 • ניהול משא ומתן וגיבוש הסכם סופי לחתימה - הליך המו"מ יתקיים בין באי-כח הצדדים ובשיתוף חברי נציגות הבניין. תפקיד עורך לעמוד על זכויותיהם של בעלי הדירות וולעגן בחוזה הסופי את מכלול האספקטים המשפטיים והמסחריים תוך שמירה על האינטרסים של הדיירים.
 • חתימה על חוזה מחייב - במידה והחוזה נחתם ע"י הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט אזי הוא ייחתם גם ע"י היזם. ממועד החתימה כאמור יימנו כל המועדים הקבועים בחוזה. טיפול בדיירים סרבניים יגרור את הצדדים לערכאות ולפתיחת הליך משפטי כנגדם בפני המפקח/ת על הבתים המשותפים.
 • עריכת בקשה להיתר בנייה והגשתה לוועדה המקומית לתכנון ובניה - מתבצע על ידי היזם בשיתוף אדריכל הפרויקט ונציגות הבניין. התוכנית תכלול תכנון של הפרויקט בכללותו.
 • פרסום הבקשה להתנגדויות - ככל ותוכנית ההגשה כוללת בקשה להקלות ו/או שימוש חורג  יחויב היזם בפרסום התוכנית להתנגדויות עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. התנגדויות תוגשנה לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הפרסום. ההתנגדויות ידונו במועד שייקבע ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. יובהר כי למתנגדים עומדת זכות ערעור לוועדת ערר מחוזית, והיה והתנגדויותיהם נדחו ע"י הועדה המקומית.
 • מתן היתר בניה בתנאים - בשלב זה מקבל היזם היתר עקרוני לפיו, בכפוף לתיקונים הנדרשים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה והשלמת הדרישות ינתן היתר סופי.
 • חתימה על מסמכי הליווי הבנקאי - במקרה של פרויקט הממומן באמצעות גורם פיננסי מוסדי נדרשים בעלי הדירות לחתום על מסמכי הליווי הפיננסי. עורך הדין נדרש לעיין במסמכי הליווי ולבחון כי המסמכים תקינים ואינם משיתים חבות כספית על מי מבעלי הדירות.
 • ערבויות וביטוח - כתנאי ל"עלייה לקרקע" יידרש היזם להפיק פוליסת בביטוח וכן ערבויות. יובהר כי במקרה של פינוי הדיירים בפרויקט תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה יקבלו הדיירים דמי שכירות, ערבות שכירות וכן ערבות חוק-מכר כתנאי לפינוי דירתם.
 • קבלת היתר בנייה - השלב בו עוברים משלב התכנון לשלב הביצוע.
 • תחילת ביצוע עבודות הבנייה והחיזוק - זהו השלב בו יחלו העבודות תחת פיקוח ובמסגרת לוחות הזמנים שנקבעו בחוזה.
 • מסירת העבודות / סיום הפרויקט - השלב בו מסתיימות עבודות הבנייה וקבלת טופס 4. שלב הפיתוח הסביבתי מתבצע לאחר קבלת טופס איכלוס.
 • תקופת הבדק - זוהי התקופה הקבועה בחוק המכר במהלכה מחוייב היזם לבדק ולביצוע התיקונים, היה וימצאו ליקויים.
 • תיקון / רישום הבית המשותף - רישום בית משותף הוא השלב האחרון בפרויקט בו ניתן ביטוי לתוספות הבנייה ומבוצע תיקון הרישום הקיים בפנקסי המקרקעין.

התמחויות נוספות: פינוי בינוי | רישום בית משותף | מיסוי מקרקעין

תמ"א 38 - עורך דין תמ"א 38 - עורך דין מקרקעין - עוה"ד דינה בנבנישתיעומדים בפני פרויקט תמ"א 38 ?

נשמח לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל שאלה. חייגו 03-9708079 או השאירו פרטים, ועורך דין מומחה יחזור אליכם בהקדם.16 hours ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

כנס דיירים מוצלח ואוירה חיובית הערב בפרויקט תמ"א 38 הריסה ובנייה בהוד השרון. יצאנו לדרך. Noam Hadar ... See MoreSee Less

כנס דיירים מוצלח ואוירה חיובית הערב בפרויקט תמא 38 הריסה ובנייה בהוד השרון. יצאנו לדרך. Noam Hadar

 

Comment on Facebook

מהממת שיהיה רק בהצלחה 🙏🏻😘

אלופההה שיהיה בהצלחה

בהצלחה 👍

א ל ו פ ה

דינה תודה על הכל, זכינו בעו"ד מהמובילות בתחום התמ"א 38 בהצלחה לכולנו בהמשך הדרך

בחירה מעולה!!!! מזל טוב

+ View previous comments

2 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

SGS LIVING - התחדשות עירונית ומגורים
התרגשות רבה היתה באוויר בכנס הדיירים שהתקיים במלון כרמל בנתניה.
במסגרת הכנס הוצג פרויקט פינוי- בינוי LIVING נתניה - המתוכנן במתחם הרחובות הגליל- טשרניחובסקי - ברודצקי בעיר.
עשרות בעלי הדירות שהגיעו לכנס קיבלו מידע על מתווה הפרויקט, ההיבטים התכנוניים והתהליך הצפוי, שבסופו יקבלו דירות חדשות ומשודרגות בפרויקט הייחודי.
עוד נכחו: אדירכל הפרויקט : אבנר ישר ● עורכי הדין מטעם בעלי הדירות : דינה בנבנישתי עורכת דין, ועו"ד יאיר שלו ● עורכי הדין מטעמנו : ישראל שוורץ ו Yariv Bar Dayan.
בהחלט פתיחה ראויה לשנה החדשה!
... See MoreSee Less

7 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

שמחים לבשר כי פרויקט נוסף שלנו יוצא לדרך, כנס חתימות של בעלי הדירות ושותפינו החדשים לדרך ברח' שמואל הנגיד 16-18 הרצליה.
לפרויקט ייחודי זה יהיו 24 דירות חדשות שיתווספו ל 56 הקיימות.
רצינו להודות בראש ובראשונה לשותפינו החדשים לדרך בעלי הדירות הקיימות, על האמון הרב והדרך הנעימה ובמיוחד לחברי הנציגות בראשות יבגני ליפה.
עוד נודה לב"כ בעלי הדירות דינה בנבנישתי עורכת דין, שעשתה ימים כלילות וללא ליאות לקידום הפרויקט, לעו"ד ויטלי אטין ולכל צוות יריב בר-דיין משרד עורכי דין, שייצגו אותנו בפרויקט וכן לאדריכל הפרויקט דרור רימוק אדריכלים בע"מ, על עיצוב חדשני.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

סעיף 5א לחוק המכר (דירות) קובע כי מקום בו מוכר דירה לא העמיד אותה לרשות הקונה לאחר שחלפו 60 ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר, זכאי הקונה לפיצויים בלא הוכחת נזק בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר, לפי הגבוה מביניהם. סעיף 7א(א) לחוק ממשיך וקובע כי "אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הקונה או קונה המשנה".

אנליסט: הסעיף שמאפשר ליזמים למסור לכם את הדירה באיחור וללא פיצוי
לפי החוק, יזמים חייבים לפצות רוכשי דירות על כל חודש של איחור במסירה בשיעור של פי 1.5 מדמי השכירות. בפועל, מכניסים היזמים בחוזה שלל עילות כדי להצדיק מס
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

עוד פרויקט תמ״א 38 בליווי משרדנו יוצא לדרך. ... See MoreSee Less

עוד פרויקט תמ״א 38 בליווי משרדנו יוצא לדרך.

2 years ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

מתוך הרצאה שנתתי במרכז הבינתחומי בהרצליה בנושא תמ"א 38 והתחדשות עירונית. ... See MoreSee Less

מתוך הרצאה שנתתי במרכז הבינתחומי בהרצליה בנושא תמא 38 והתחדשות עירונית.

 

Comment on Facebook

היתה הרצאה מצויינת. תודה! :)

מתוך הרצאה מרתקת שנתתי אתמול בקמפוס אוניברסיטת חיפה בנושא מקרקעין ודיני תכנון ובנייה. היה כיף ! ... See MoreSee Less

מתוך הרצאה מרתקת שנתתי אתמול בקמפוס אוניברסיטת חיפה בנושא מקרקעין ודיני תכנון ובנייה. היה כיף !


עורך דין תמ"א 38 - דינה בנבנישתי

משרד עורכי-דין בנבנישתי מומחים בליווי וייצוג דיירים בפרויקטים מסוג תמ"א 38 חיזוק וכן בפרויקטים מסוג תמ"א 38 הריסה ובנייה. עוה"ד בנבנישתי בעלת נסיון רב שנים, מייצגת מאות בעלי דירות בלמעלה ממאה פרויקטים בישראל. הליווי המשפטי חולש על כל שלבי הפרויקט, החל משלב המו"מ, דרך גיבוש הסכם מחייב וכלה ברישום או תיקון צו הבית המשותף. לעו"ד בנבנישתי ידע וניסיון פרקטי רב בתחום ההתחדשות העירונית על כל רבדיה לרבות היבטי המס והתכנון, אשר יובילו את הפרוייקט לסיום בהצלחה.

מה היא תוכנית תמ"א 38?

בשנת 2005 פרסמה מדינת ישראל תוכנית מתאר ארצית 38 ( תמ"א 38 ) ובה נקבעו הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים ומטרתה לפעול לחיזוק בניינים אשר אינם עומדים בפני רעידות אדמה בהתאם לתקן ת"י 413 המחייב. לימים, תוקנה התוכנית ונכנסו לתוקף תיקון מס' 2 ותיקון מס' 3 ( יקראו להלן:" תמ"א 38 2 ו- תמ"א 38 תיקון 3 ") אשר הרחיבו את היריעה ומרחב התכנון וזכויות הבנייה, ואפשרו את יישומה של התוכנית גם במתווה של הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תחתיו, בהתאם לתקנים המחייבים.

בתמורה לחיזוק הבניין הקיים או להריסתו ובניית בניין חדש תחתיו, מעניקה התוכנית הקלות וזכויות בנייה נוספות לבניית יחידות חדשות. פרט לחיזוק הבניין, נהנים בעלי הדירות גם משרותי בנייה נוספים כגון, שדרוג הבניין, תוספות בנייה, הוספת חדר ממ"ד, מרפסת שמש, התקנת מעלית, חידוש תשתיות, הכשרת מקומות חנייה, פיתוח ועוד, - וזאת, בתמורה למכר זכויות הבנייה ליזם הפרויקט. במקרה של הריסת המבנה ובנייתו מחדש, נהנים בעלי הדירות מדירה חדשה, חלף דירתם שנהרסה.

בפרויקט תמ"א 38 במסלול חיזוק ( תמ"א 38 1 ) - בניית היחידות החדשות מתבצעת מעל הבנייה הקיימת (מעל קונטור הגג הקיים בבניין) ו/או בשטח הקומה המפולשת. כמו כן, ככל ומבחינה טופגרפית ניתן להקצות מקומות חנייה בגבולות החלקה אזי, אלה יוקצו בהתאם להסכמות המסחריות שיעוגנו בחוזה המחייב בין הצדדים.

בפרויקט תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה ( תמ"א 38 2 ) - נהרס המבנה הקיים ונבנה בניין חדש תחתיו. הבניין החדש יכלול את הדירות החדשות של הדיירים ואת הדירות החדשות לטובת היזם, ולכל דירה בפרויקט תוקצה חנייה.

במסגרת תהליך התחדשות העירונית מתקיים ניצול נכון יותר של משאב הקרקע, שהינו משאב חיוני. - וכפועל יוצא, תורם להגדלת היצע דירות המגורים בישראל. בנוסף, ביצוע פרויקטים מסוג זה מהווה פתרון נאות להתיישנות המבנים ולתחלואיהם ומשפר את המרקם האורבני.

חשיבותו של עורך דין תמ"א 38 בקידום הפרויקט

למינוי עורך דין המתמחה בפרויקטים מסוג תמא 38 חשיבות עליונה בהצלחתו של התהליך ובהגנה על זכויותיהם של בעלי הדירות, ובחירתו מהווה אבן דרך לתהליך כולו. הליווי המשפטי חולש על כל שלבי העסקה, החל מניהול המו"מ מול היזם, דרך גיבוש חוזה מוסכם בין הצדדים, וכלה בשלבי התכנון, הבנייה, סיום הפרויקט וביצוע הרישום בטאבו.

כבר בשלב המו"מ וגיבוש טיוטת הסכם מחייב בין הצדדים, יפעל עורך הדין למקסום גובה הבטוחות הנדרשות שימסרו כתנאי לתחילת עבודות הבנייה. בד בבד, ובמסגרת פרק הליווי הבנקאי, ידאג כי לא תושת כל חבות כספית על הדיירים בגין נטילת המימון ע"י היזם. בנוסף, יוודא כי המועדים הקבועים בחוזה הסופי הינם סבירים וכי לדיירים עומדת האפרשות לסיים ההתקשרות עם היזם ככל ולא פעל בשקידה ראויה במסגרת הזמנים שנקבעו. לאחר סיכום התנאים המשפטיים והמסחריים, יפעל עורך הדין להחתמת כל בעלי הזכויות בבניין. בסמוך לקבלת היתר הבנייה יפעל להחתמת הדיירים על מסמכי הליווי הבנקאי וישמש כנאמן לבטוחות במסגרת הפרויקט. החל ממועד קבלת היתר הבנייה ועד לסיומו של הפרויקט (קבלת טופס 4), ילווה עוה"ד את הדיירים בשלבי הביצוע ויפקח על תהליך תיקון/רישום הבית המשותף בפנקסי הרישום.

 עורך דין מומחה בליווי פרויקטים מסוג תמ"א 38 יבטיח את זכויותיהם של הדיירים ויוביל את הפרויקט לכדי ביצוע, תוך מניעת מחלוקות ועיכובים. היכולת הבינאישית של עורך הדין בניהול מו"מ מול יזם הפרויקט הינה הכרחית למקסום התמורות ולמניעת "תאונות" וסכסוכים עתידיים בין הצדדים.הרוב הדרוש בפרויקט תמ"א 38

רף הסכמה בקרב דיירי הבניין בהתאם לדין קבוע בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008:

 • בתמ"א 38 במסלול חיזוק רף הסכמה הנדרש הינו שני שלישים (66%) מבעלי הדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם.
 • בתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה רף הסכמה הנדרש הינו ארבע חמישיות (80%) מבעלי הדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם.

שלבים לביצוע פרויקט תמ"א 38

להלן תובא סקירה קצרה אודות שלבי ביצוע הפרויקט :

 • מינוי עורך דין מומחה לתמ"א 38 - הצעד הראשון וההכרחי לשם קידום התהליך הינו מינוי עורך דין מטעם הדיירים. יש לחתום על כתב מינוי המפרט את השירותים המשפטיים הניתנים במסגרת הייצוג. תפקידו של עורך הדין הינו ללוות את הדיירים בכל שלבי הפרויקט והגנה על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות.
 • בחירת יזם - הצעד השני הינו בחירת יזם ע"י הדיירים. קיימת חשיבות עליונה לבחירת יזם בעל נסיון בהוצאה של פרויקטים מסוג תמ"א 38 אל הפועל.
 • ניהול משא ומתן וגיבוש הסכם סופי לחתימה - הליך המו"מ יתקיים בין באי-כח הצדדים ובשיתוף חברי נציגות הבניין. תפקיד עורך לעמוד על זכויותיהם של בעלי הדירות וולעגן בחוזה הסופי את מכלול האספקטים המשפטיים והמסחריים תוך שמירה על האינטרסים של הדיירים.
 • חתימה על חוזה מחייב - במידה והחוזה נחתם ע"י הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט אזי הוא ייחתם גם ע"י היזם. ממועד החתימה כאמור יימנו כל המועדים הקבועים בחוזה. טיפול בדיירים סרבניים יגרור את הצדדים לערכאות ולפתיחת הליך משפטי כנגדם בפני המפקח/ת על הבתים המשותפים.
 • עריכת בקשה להיתר בנייה והגשתה לוועדה המקומית לתכנון ובניה - מתבצע על ידי היזם בשיתוף אדריכל הפרויקט ונציגות הבניין. התוכנית תכלול תכנון של הפרויקט בכללותו.
 • פרסום הבקשה להתנגדויות - ככל ותוכנית ההגשה כוללת בקשה להקלות ו/או שימוש חורג  יחויב היזם בפרסום התוכנית להתנגדויות עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. התנגדויות תוגשנה לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הפרסום. ההתנגדויות ידונו במועד שייקבע ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. יובהר כי למתנגדים עומדת זכות ערעור לוועדת ערר מחוזית, והיה והתנגדויותיהם נדחו ע"י הועדה המקומית.
 • מתן היתר בניה בתנאים - בשלב זה מקבל היזם היתר עקרוני לפיו, בכפוף לתיקונים הנדרשים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה והשלמת הדרישות ינתן היתר סופי.
 • חתימה על מסמכי הליווי הבנקאי - במקרה של פרויקט הממומן באמצעות גורם פיננסי מוסדי נדרשים בעלי הדירות לחתום על מסמכי הליווי הפיננסי. עורך הדין נדרש לעיין במסמכי הליווי ולבחון כי המסמכים תקינים ואינם משיתים חבות כספית על מי מבעלי הדירות.
 • ערבויות וביטוח - כתנאי ל"עלייה לקרקע" יידרש היזם להפיק פוליסת בביטוח וכן ערבויות. יובהר כי במקרה של פינוי הדיירים בפרויקט תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה יקבלו הדיירים דמי שכירות, ערבות שכירות וכן ערבות חוק-מכר כתנאי לפינוי דירתם.
 • קבלת היתר בנייה - השלב בו עוברים משלב התכנון לשלב הביצוע.
 • תחילת ביצוע עבודות הבנייה והחיזוק - זהו השלב בו יחלו העבודות תחת פיקוח ובמסגרת לוחות הזמנים שנקבעו בחוזה.
 • מסירת העבודות / סיום הפרויקט - השלב בו מסתיימות עבודות הבנייה וקבלת טופס 4. שלב הפיתוח הסביבתי מתבצע לאחר קבלת טופס איכלוס.
 • תקופת הבדק - זוהי התקופה הקבועה בחוק המכר במהלכה מחוייב היזם לבדק ולביצוע התיקונים, היה וימצאו ליקויים.
 • תיקון / רישום הבית המשותף - רישום בית משותף הוא השלב האחרון בפרויקט בו ניתן ביטוי לתוספות הבנייה ומבוצע תיקון הרישום הקיים בפנקסי המקרקעין.


עומדים בפני פרויקט תמ"א 38 ?

נשמח לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל שאלה. חייגו 03-9708079 או מלאו את הפרטים, ועורך דין מומחה יחזור אליכם בהקדם.


חפשו אחרינו ברשת
אתם לפני פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי ? כמה באמת תרוויחו מזה

*** כתבנו בכלכליסט *** אז כמה באמת תרוויחו אם יש לכם דירה בפרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי ? פרויקטים

המשך לקרא

תמ"א 38 : עושים סדר בבלגן

*** כתבו עלינו בכלכליסט *** לאחרונה מסתמן מצב של חוסר בהירות באשר ליישומה של תוכנית תמ"א 38 מצד הרשויות המקומיות,

המשך לקרא

דייר סרבן בפרויקט תמ"א 38 / פינוי בינוי

עומדים בפני פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי ? סירוב בלתי סביר עלול לעלות לכם ביוקר. סירוב בלתי סביר בפרויקט

המשך לקרא

מימון ומשכנתא בתמ"א 38

במסגרת פרויקט תמ"א 38 מתקיימת עסקה במקרקעין שמהותה מכר זכויות הבנייה מאת בעלי הדירות ליזם. כפועל יוצא, נדרש הגורם המממן

המשך לקרא

ערבות / בטוחות בפרויקט תמ"א 38 ו פינוי בינוי

 ערבויות בפרויקט תמ"א 38 ו פינוי בינוי בפרויקטים בהם מבוצעת בנייה במסגרת התחדשות עירונית הכוללת שיפור עמידתו של מבנה קיים

המשך לקרא

הקצאת חניות בפרויקט תמ"א 38

סוגיית החניות בפרויקטים מסוג תמ"א 38 הינה משמעותית והרת גורל ומהווה גורם מכריע בנוגע לשאלת ההיתכנות הכלכלית בפרויקט. העלות הכספית

המשך לקרא